Publikacje

Wybrane publikacje:

R.Pęczkowski

Kształcenie nauczycieli wobec wyzwań   reformowanego systemu edukacji – propozycja zmian. [W:] Pedagogika Szkoły Wyższej.   Szczecin – Warszawa 2003 nr 21, s. 105 – 112

R.Pęczkowski

Kształcenie nauczycieli wobec wyzwań   reformowanego systemu edukacji. Propozycja zmian. [W:] K. Pająk, A. Zduniak: Edukacyjne   wyzwania początku XXI wieku. Warszawa – Poznań 2003, s.187 – 194.

R.Pęczkowski

M.   Wrońska

J.   Miąso

Teacher   and Media Education – prezent state and perspectives. [W:]   D. Beijaard, P. Meijer: New Directions In Teacher’s Working and Learning   Environment. Leiden   University 2003, s. 57 – 59

R.Pęczkowski

M.   Wrońska

J.   Miąso

Ewaluacja kompetencji i kwalifikacji   nauczycieli dotycząca wyboru programów kształcenia. [W:] R. Jasiński, W. Horynia (red.):   Ewaluacja jako czynnik warunkujący skuteczność i efektywność kształcenia.   Wrocław 2003, s. 68 – 78

R.Pęczkowski

M.   Wrońska

Czy młodzież wykorzystuje technologie   komputerowe do celów edukacyjnych? (prezentacja wyników badań własnych). [W:] J. Morbitzer (red.): Komputer w   edukacji. Kraków 2003s. 306 – 312

R.Pęczkowski

Pytania uczniów i nauczycieli w procesie   kształcenia na przykładzie klas I – III szkoły podstawowej. [W:] K. Pająk, A. Zduniak (red.):   Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informatycznego.   Warszawa – Poznań 2004, s. 346 – 356.

R.Pęczkowski

Edukacja medialna w świetle podstawy   programowej kształcenia ogólnego. [W:] W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.): Kompetencje   medialne społeczeństwa wiedzy. Poznań 2004, s.386-395.

R.Pęczkowski

M.   Wrońska

J.   Miąso

Kształcenie nauczycieli w zakresie technologii   informacyjnych. Propozycja rozwiązań programowych. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu   Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia 2. Rzeszów 2004, s.47 – 51

R.Pęczkowski

Klasy łączone w polskim systemie   edukacji. [W:]   T. Dyrda (red): Pedagogika w działaniu społecznym. Ostrowiec Św. 2004, s. 223 – 231

R.Pęczkowski

Polski system edukacji po reformie 1999   roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Poznań – Warszawa 2005, ss.385

R.Pęczkowski

M.   Wrońska

J.   Miąso

Internationale   Exchange of scienific thoughts; [W:] The   Internationales Study Awwociation on Teachers and Teaching. Winter 2005   NEWSLETTER. http://www.ipn.unikiel.de/projekte/isatt/ISATTNewsletter05.doc

R.Pęczkowski

Technologie informacyjne – szansa na   przetrwanie i rozwój mały szkół. [W:] W. Strykowski (red.): Od nowych technik nauczania do   edukacji wirtualnej. Poznań 2006, s. 246-257

R.Pęczkowski

Reforma systemu edukacji w Polsce a jej   obraz w mediach. [W:] K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman (red.): Między   odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków.   Rzeszów 2006, s. 319-323.

R.Pęczkowski,

S.  Dylak,

P.  Denicolo

Procesy globalizacji a kształcenie   nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe. Poznań – Rzeszów 2006, ss.426

R. Pęczkowski

Kształcenie nauczycieli przez praktykę. [W:] R. Pęczkowski, S. Dylak, P.   Denicolo (red.): Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie   międzykulturowe. Poznań – Rzeszów 2006, s. 162 – 172

R. Pęczkowski

M.   Wrońska

J.   Miaso

Edukacja medialna – stan obecny i   perspektywy. [W:] R.   Pęczkowski, S. Dylak, P. Denicolo (red.): Procesy globalizacji a kształcenie   nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe. Poznań – Rzeszów 2006, s. 343 – 347

R. Pęczkowski

Teacher Training   through Practice as an Important Element of the System of Teacher training in   Poland. [W:] M.V. Zuljan, J. Vogrinc: Professional   Inductions of Teachers in Europe and Elsewhere. Ljubljana 2007, s. 53 – 60.

R. Pęczkowski

M.   Wrońska

Program telewizyjny –    symulatorem czy elementem zakłócającym rozwój mowy u małego dziecka?-   studium teoretyczno – praktyczne [W:] tekst publikowany na CD jako materiał Seminarium Naukowego   w ramach 3 Svidnickych klinicko-logopedickych dni s medzinarodnou ucast’ou   Svidnik. 8-9.06.2007 r.

R. Pęczkowski

School as a   social group, a utopia Or a Real perspective? [W:]   Anele Vosilute (leidino mokslo redaktore Ir sudarytoja) Socialines grupes:   is praeities i dabarati, Socialiniu Tyrimu Institutas Lietuvos Sociologu   Draugija, Vilnius 2007, s. 143 – 151. (Institute for Social Research,   Vilnius,)

R. Pęczkowski

Obraz reformy polskiego systemu edukacji   w mediach. Analiza treści komunikatów medialnych. [W:] J. Fras (red.): Studia nad komunikacją popularną,   międzykulturową, sieciową i edukacyjną. Toruń 2007, ss.456 – 462.

 

R. Pęczkowski

Szkoła jako grupa społeczna. Utopia czy   realna rzeczywistość?   [W:] Anna Tokárová, Tatiana Matulayová (red.):  Sociálna    pedagogika, sociálna práca  a   sociálna andragogika –  aktuálne otázky   teórie a praxe. Acta  Facultatis  Philosophicae  Universitatis  Prešoviensis. Presov 2008, s. 423-428

R. Pęczkowski

Kształcenie nauczycieli w kontekście   procesów globalizacji. [W:]   Visegradske Seminare. Praha 2008, s. 28 – 34

R. Pęczkowski

Media   w pracy małej szkoły. [W:] I. Hofman, D. Kępa – Figura (red.):   Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie. Lublin 2009,t.I,s. 318   – 322

R. Pęczkowski

Budowanie tożsamości szkoły. O warunkach koniecznych. [W:] D. Hejwosz, W.Jakubowski: Kultura   popularna – Tożsamość – Edukacja. Kraków 2010,  s.279 – 290

R. Pęczkowski

Nauczanie w klasach łączonych – uwag kilka. [W:] M. Chodkowska, M. Uberman   (red.): Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji   przyszłości. Rzeszów 2010, s. 71 – 77.

R. Pęczkowski

O edukacji medialnej uwag kilka. [W;] D. Bis, A. Rynio (red.)   Media w wychowaniu chrześcijańskim. Lublin 2010, s. 535 – 544;

R. Pęczkowski

Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji. Rzeszów 2010, ss.303

R. Pęczkowski

Mała   szkoła – dlaczego jest droga? [W.]:”Wspólnota”   2012, nr 4

R. Pęczkowski

Proces   kształcenia w świetle teorii optymalnego znaku. [W.]: W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.): Media.   Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej. Poznań – Rzeszów 2012,   s.191 – 208.

R.  Pęczkowski

Recenzja   artykułu „Rozwój technik   rejestracji obrazu i eksperyment chemiczny w filmie edukacyjnym”„NEODIDAGMATA”

R.  Pęczkowski

Recenzja   artykułu: „Meandry polskiej   zinstytucjonalizowanej socjologii wychowania” – NEODIDAGMATA

R.  Pęczkowski

Recenzja pracy   doktorskiej: mgr Krzysztof   Kuźmicz: „Kultura studiowania w przestrzeni sieci. Teoria, badania i   interpretacja”Wydział   Studiów Edukacyjnych UAM Poznań; promotor dr hab. W. Skrzydlewski

R.  Pęczkowski

Nauczanie w klasach   łączonych – charakterystyka zjawiska. [W.]:   E. Dolata, S. Pusz (red.): Wczesna edukacja dziecka. Implikacje dla   praktyki pedagogicznej. Rzeszów 2013, s. 40 – 49

R.  Pęczkowski

Mała szkoła – likwidacja   czy progres?. [W.]: J. Morbizer, E.   Musiał (red.): Człowiek. Media, Edukacja. Kraków 2013, s. 302 – 308.

Tekst artykułu

R.  Pęczkowski

Nauczanie w klasach   łączonych – Presov w druku

R.  Pęczkowski

Kształcenie w grupie   zróżnicowanej wiekowo w edukacji wczesnoszkolnej – zarys koncepcji w druku   Lublin, referat

R.  Pęczkowski

Klasy łączone w polskim   systemie edukacji, [w:] Metamorfózy edukácie I., red. doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD., Prešovská   univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra   andragogiky, Prešov, 2013, s. 106-118, ISBN 978-80-555-0950-1.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s