Notka biograficzna

 

rycho-knp

 

Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski, Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Działalność w uczelni rozpoczął w 1979 roku, była to wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna, która została w 2001 roku przekształcona w Uniwersytet. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. studiów zaocznych., następnie był prodziekanem Wydziały Pedagogiczno-Artystycznego (od 2001 r.). W 2012 roku został wybrany na dziekana tego Wydziały. Od 1 stycznia 2014, po zmianach strukturalnych, pełni funkcje Dziekana Wydziały Pedagogicznego. 12 maja 2016 r. odbyły się wybory na nową kadencję 2016-2020, w której został ponownie wybrany na dziekana. Informacja o tym ważnym wydarzeniu ukazała się w Biuletynie Informacyjnym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Autor monografii Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji, Wydaw. Uniwersytet Rzeszowski 2010. Redaktor 4 monografii zbiorowych,88 artykułów naukowych. Organizator 24 konferencji naukowych (polskich i zagranicznych).Uczestnik 125 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Promotor ok.250 magistrów i ok.100 licencjatów. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, członek komitetów naukowych wielu konferencji krajowych (ostania w dniach 16-19 listopada 2016 roku, to IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MEDIA A EDUKACJA – Edukacyjne zastosowania nowych mediów”, która odbyła się w UAM w Poznaniu. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Oblicza Mediów” (Wydawnictwo Adam Marszałek). Redaktor naczelny serii wydawniczej „Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie”. Uczestnik Międzynarodowego Programu „LEROPOL” PTH EINDHOVEN. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Recenzent artykułów naukowych. i książek.

Wybrane publikacje:Ryszard Pęczkowski: Nauczanie w klasach łączonych – kontekst teoretyczno-empiryczny – E-book fragment artykułu

Lubelski rocznik pedagogiczny t. XXXIV, z. 2 – 2015 Ryszard Pęczkowski Kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo w edukacji wczesnoszkolnej – zarys koncepcji

Link do skopiowania: file:///C:/Users/Media/Downloads/1854-3871-1-SM.pdf

Mała szkoła likwidacja czy progres

Recenzja książki  Funkcjonowanie klas łączonych, Stanisław Fryc PCEN Oddział w Krośnie

Jest częstym gościem Radia RzeszówRyszard Pęczkowski – Samorządy obawiają się utraty subwencji oświatowej,Prof. Ryszard Pęczkowski o reformie edukacji

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.